กรมชลประทาน รับสมัคร พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ 12 ตำแหน่ง

หน้าแรก » พนักงานราชการ » กรมชลประทาน รับสมัคร พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ 12 ตำแหน่ง


กรมชลประทาน

กรมชลประทาน รับสมัคร พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ 12 ตำแหน่ง

ถนนสามเสน กรุงเทพฯ 10300
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน : 9150 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 12 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณต่างๆ ได้แก่ การรับ – ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือราชการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค้นหาและติดตามเอกสารหลักฐาน รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน ได้แก่ วิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และอื่น ๆ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://kromchol.rid.go.th/person

งานที่เกี่ยวข้อง

ประเภทงาน : พนักงานราชการ

โพสโดย เมื่อ 27 มีนาคม, 2555, 9:01 am

Tags: , , ,

***ถ้าชอบ   กรมชลประทาน รับสมัคร พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ 12 ตำแหน่ง   ก็กดถูกใจเลยจ้า***

แสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้

งานขอนแก่น    หางานขอนแก่น