สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัคร พนักงานราชการ ครูผู้สอน 1 ตำแหน่ง

หน้าแรก » พนักงานราชการ » สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัคร พนักงานราชการ ครูผู้สอน 1 ตำแหน่ง


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัคร พนักงานราชการ ครูผู้สอน 1 ตำแหน่ง

กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : ครูผู้สอน
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
2.อบรม/กิจกรรม
3.ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4.วิเคราะห์ วิจัย
ฯลฯ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ประเมินครั้งที่ 1 ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
ประเมินครั้งที่ 2 การใช้โปรแกรม Microsoft office
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

- สมรรถนะ
คิดวิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์ สื่อสารโดยการพูด ฯลฯ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://www.ocsc.go.th

งานที่เกี่ยวข้อง

ประเภทงาน : พนักงานราชการ

โพสโดย เมื่อ 3 เมษายน, 2555, 12:47 pm

Tags: , , , , ,

***ถ้าชอบ   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัคร พนักงานราชการ ครูผู้สอน 1 ตำแหน่ง   ก็กดถูกใจเลยจ้า***

แสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้

งานขอนแก่น    หางานขอนแก่น